Контакти

За нас

"ПРЕСТО ПР" ЕООД е бързо разрастваща се фирма с развито ноу-хау в областта на защита на околната среда и в т.ч. в ограничаване последстията от нефтени замърсявания.

You are here:

“ПРЕСТО ПР” ЕООД

ЛИДЕР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА БОНОВИ ЗАГРАЖДЕНИЯ

“ПРЕСТО ПР” ЕООД е еднолично търговско дружество с основна дейност производство и търговия на бонови заграждения за изолиране и ограничаване на нефтени разливи.

“ПРЕСТО ПР” ЕООД е бързо разрастваща се фирма с развито ноу-хау в областта на защита на околната среда и в т.ч. в ограничаване последстията от нефтени замърсявания.

Основана през 2005г. , “ПРЕСТО ПР” ЕООД за кратко време стана лидер в дизайна , производството и доставката на иновационни продукти – бонови заграждения , базиращи се на бонови модулни секции.

През годините , нашият извънредено опитен инженерен състав извърши продължителни и задълбочени изследвания на съществуващите в експлоатация технологии и състояните на техническите средства за предотвратяване и ограничаване на нефтени разливи в открити , закрити акватории и в условията на насочен воден поток.

След Проектиране и успешни изпитания в лабораторни и естествени условия , бе създадено

“БОНОВО ЗАГРАЖДЕНИЕ ЗА ИЗОЛИРАНЕ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА НЕФТЕНИ РАЗЛИВИ” ,

 

КОЕТО Е ПАТЕНТОВАНО В “ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ” ,

 

с всички произтичащи последствия за производство и ползване.

 

Боновете на “ПРЕСТО ПР” ЕООД са преминали успешни изпитания и са показали отлични резултати в много операции по време на нефтени разливи.

Значителни количества бонове са доставени на пристанищни оператори , нефтени компании , терминали и бази , където могат възникнат нефтени разливи и замърсявания.