Контакти

Управление на Качеството

Боновите секции на "Престо ПР" ЕООД са произведени при строги процедури за контрол.При поискване се издават сертификати за съответствие на материала и се организират инспекции от регистрови организации

You are here:
null
Описание

Боновите секции на “Престо ПР” ЕООД са произведени при строги процедури за контрол.При поискване се издават сертификати за съответствие на материала и се организират инспекции от регистрови организации

“Престо ПР” ЕООД предоставя инструкция за ползване на боновите заграждения в зависимост от мястото и условията за тяхното ползване.

Специалисти от фирмата с голям теоритичен и практически опита оказват методическа помощ и консултации , свързани с работата на боновете и монтирането и демонтирането им.

Сертификат
null
Описание

Боновите секции на “Престо ПР” ЕООД са произведени при строги процедури за контрол.При поискване се издават сертификати за съответствие на материала и се организират инспекции от регистрови организации

“Престо ПР” ЕООД предоставя инструкция за ползване на боновите заграждения в зависимост от мястото и условията за тяхното ползване.

Специалисти от фирмата с голям теоритичен и практически опита оказват методическа помощ и консултации , свързани с работата на боновете и монтирането и демонтирането им.

Сертификат