Контакти

Продукт - Боново заграждение

Боновото заграждение за изолиране и ограничаване на нефтени разливи е проектирано и произвеждано от "Престо ПР" ЕООД.

You are here:
null
Описание

Боновото заграждение за изолиране и ограничаване на нефтени разливи е проектирано и произвеждано от “Престо ПР” ЕООД.

“Престо ПР” ЕООД притежава патент от “Патентно ведомство на Република България” за производство и експлоатация на Боново Заграждение за изолиране и ограничаване на нефтени разливи.

Боново заграждение за изолиране и ограничаване на нефтени разливи е преносимо екологично съоражение за многократна употреба

Предназначение

•   За работа в закрити акватории пристанищни акватории , езера , канали , както и при рейдови условия.Удобни са за използване на и в условия на насочен воден поток.

•   За ограждане на кораби , при извършване на товаро-разтоварителни операции , при потенциална опастност от разлив на нефтопродукти или други плаващи замърсители върху водна повърхност.

•   За операции , свързани с кораборемонт , при потенциална опастност от разлив на нефтопродукти.

•   При строителство на хидротехнически обекти , при потенциална опастност от разлив на нефтопродукти или други плаващи замърсители върху водна повърхност.

•   При строителство и ремонтни дейности в топлоелектроцентрали , в системита на охлаждащата част.

•   В случай на конкретен нефтен различ за локализиране на последствията от замърсяването.

Основни Характеристики

Боново заграждение се състои от бонови модулни секции.Боновите модулни секции са изработени от синтетичен материал, двустранно промазан с PVC пластизол.Материалът е водонепропусклив и устойчив на нефтопродукти и морска вода.

Главните технически данни на боновете са :

Дължина на една секция 10/20 m
Обща височина 600 mm
Подводна част 400 mm
Надвонда част 200 mm
Тегло на линеен метър 1,35 / 1,60 kg/m
Устойчивост при тралене до скорост 1,5 m/s
Задържане на нефтопродуктите при скорост на водния поток до 0,5 m/s
Дебелина на синтетичната тъкан 0.5 mm
Якост на опън в двете посоки 2000 N/cm
Якост на раздиране в двете посоки средно , 350 N/cm
Устойчивост на многократно прегъване на ъгъл 180° 50 000 пъти
Работна температура от – 20° C до + 50° C
Време за развръщане 20 минути
Цвят оранжев / червен
Основни Предимства

•   Боновите секции се доставят в леки елегантни сакове – удобни за транспортиране.

•   Удобни са за складиране.

•   Удобни са за бърз монтаж и демонтаж в непрекъснато боново заграждение – 20 минути за 200 метра.

•   Дълготрайност – боновете се проектирани за многократен монтаж и демонтаж и дългосрочно разгръщане в пристанища , реки и езера и други водни акватории.

•   Висока устойчивост при експлоатация в различни климатични условия.Проектирани са да издържат продължително на висока температура и слънце.

•   Запазват своята цялост , плавучест и функционалност при случайни външни механични нарушавания на целостта на боновите заграждения ( дуракоустойчивост ).

•   Когато се разгърнат , боновете са напълно симетрични , нямат предна и задна част , което осигурява бързо изтегляне на боновете и удобство при експлоатация.

•   Следват профила и честотата на вълните.

•   Показват задържаща способност при скорости на водния поток до 0,5 m/s

•   Запазват вертикално положение в условията на насочен воден поток.

•   Имат Способност да за запазват вертикалното си положение при ветрово натоварване.

null
Описание

Боновото заграждение за изолиране и ограничаване на нефтени разливи е проектирано и произвеждано от “Престо ПР” ЕООД.

“Престо ПР” ЕООД притежава патент от “Патентно ведомство на Република България” за производство и експлоатация на Боново Заграждение за изолиране и ограничаване на нефтени разливи.

Боново заграждение за изолиране и ограничаване на нефтени разливи е преносимо екологично съоражение за многократна употреба

Предназначение

•   За работа в закрити акватории пристанищни акватории , езера , канали , както и при рейдови условия.Удобни са за използване на и в условия на насочен воден поток.

•   За ограждане на кораби , при извършване на товаро-разтоварителни операции , при потенциална опастност от разлив на нефтопродукти или други плаващи замърсители върху водна повърхност.

•   За операции , свързани с кораборемонт , при потенциална опастност от разлив на нефтопродукти.

•   При строителство на хидротехнически обекти , при потенциална опастност от разлив на нефтопродукти или други плаващи замърсители върху водна повърхност.

•   При строителство и ремонтни дейности в топлоелектроцентрали , в системита на охлаждащата част.

•   В случай на конкретен нефтен различ за локализиране на последствията от замърсяването.

Основни Характеристики

Боново заграждение се състои от бонови модулни секции.Боновите модулни секции са изработени от синтетичен материал, двустранно промазан с PVC пластизол.Материалът е водонепропусклив и устойчив на нефтопродукти и морска вода.

Главните технически данни на боновете са :

Дължина на една секция 10/20 m
Обща височина 600 mm
Подводна част 400 mm
Надвонда част 200 mm
Тегло на линеен метър 1,35 / 1,60 kg/m
Устойчивост при тралене до скорост 1,5 m/s
Задържане на нефтопродуктите при скорост на водния поток до 0,5 m/s
Дебелина на синтетичната тъкан 0.5 mm
Якост на опън в двете посоки 2000 N/cm
Якост на раздиране в двете посоки средно , 350 N/cm
Устойчивост на многократно прегъване на ъгъл 180° 50 000 пъти
Работна температура от – 20° C до + 50° C
Време за развръщане 20 минути
Цвят оранжев / червен
Основни Предимства

•   Боновите секции се доставят в леки елегантни сакове – удобни за транспортиране.

•   Удобни са за складиране.

•   Удобни са за бърз монтаж и демонтаж в непрекъснато боново заграждение – 20 минути за 200 метра.

•   Дълготрайност – боновете се проектирани за многократен монтаж и демонтаж и дългосрочно разгръщане в пристанища , реки и езера и други водни акватории.

•   Висока устойчивост при експлоатация в различни климатични условия.Проектирани са да издържат продължително на висока температура и слънце.

•   Запазват своята цялост , плавучест и функционалност при случайни външни механични нарушавания на целостта на боновите заграждения ( дуракоустойчивост ).

•   Когато се разгърнат , боновете са напълно симетрични , нямат предна и задна част , което осигурява бързо изтегляне на боновете и удобство при експлоатация.

•   Следват профила и честотата на вълните.

•   Показват задържаща способност при скорости на водния поток до 0,5 m/s

•   Запазват вертикално положение в условията на насочен воден поток.

•   Имат Способност да за запазват вертикалното си положение при ветрово натоварване.